Arbetsplatsförlagt lärande - APL

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketter som rör gymnasieelevernas arbetsplatsförlagda lärande, APL.

Du hittar:

  • Bedömningsunderlag
  • Förbindelsemall
  • Lunch- och reseersättning
  • Uppföljning av APL-period

Mer information:
Här kan du läsa mer om elevernas APL.