Förskola - Specialkost eller allergi

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i kommunal förskola.

Specialkost erbjuds till matgäster som av medicinska skäl behöver det utifrån diagnos och ordinerad behandling.
Ur ett säkerhetsperspektiv ska specialkost på medicinska grunder styrkas av intyg från legitimerad läkare eller legitimerad dietist.

Specialkost definieras som mat vid specifika sjukdomstillstånd som exempelvis en glutenfri kost, komjölksproteinfri kost.
Utöver specialkost erbjuds lakto-ovo vegetarisk kost.

Övertygelsekoster som till exempel kost utan E-nummer, eko-livsmedel eller glutenfri kost utan diagnos erbjuds inte.
Kost som innehåller nötter, jordnötter, mandel, sesamfrön serveras inte i förskola och skola.
Vårdnadshavare eller myndig elev ansvarar för att korrekta uppgifter är lämnade vid behov av specialkost.

I e-tjänsten kan du uppge vilken kost barnet eller eleven har behov av.

Vid byte av avdelning eller förskola behöver ett nytt ärende lämnas in.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa