Felanmälan - Nedskräpning

LÄS MER

Här kan du, direkt via e-tjänsten, anmäla nedskräpade gator, överfulla papperskorgar eller andra typer av nedskräpning i Oskarshamns kommun.

Kommunen ansvarar för renhållning av allmän plats och natur på kommunal mark, men även för renhållning längs med kommunala vägar, gång- och cykelvägar och torg. Undantaget är trottoar och gångbana inom detaljplanerat område, där intilliggande fastighetsägare ansvarar för renhållningen.

Nedskräpning längs med statliga vägar anmäls via Trafikverkets hemsida.

Nedskräpning i anslutning till FTI:s, Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer anmäls till FTI, läs mer på FTI:s hemsida.

Om du vill anmäla via telefon ringer du till Oskarshamns kommuns Servicecenter under kontorstid, 010-35 60 000servicecenter@oskarshamn.se.

Mer information:
Här kan du läsa mer om nedskräpning och skrotbilar.

När du gör en anmälan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem. Du kan välja att vara anonym.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa