Felanmälan - Snöröjning och plogning

LÄS MER

Ärenden som skickas in via e-tjänst hanteras vardagar mellan kl. 07:30-16:30

 

Här kan du, direkt via e-tjänsten, anmäla problem eller fara kring snöröjning.
Exempel på vad du kan anmäla via e-tjänsten:

  • bostadsgata eller gång- och cykelväg som inte snöröjts enligt prioriteringsordning
  • snöhögar och plogvallar som blockerar sikt vid busshållplatser eller korsningar 
  • gatuparkeringar som inte snöröjts enligt datumparkering.

Fastighetsägare ansvarar för grindhål, trottoarer och borttagning av istappar på sina fastigheter.

Om du vill anmäla via telefon ringer du till Oskarshamns kommuns Servicecenter under kontorstid, 010-35 60 000servicecenter@oskarshamn.se.

Mer information
Här kan du läsa mer om snöröjning och plogning.
När du gör en anmälan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem. Du kan välja att vara anonym.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa