Felanmälan - Vatten, avlopp och översvämning

LÄS MER

Här kan du, direkt via e-tjänsten, rapportera fel med kommunalt vatten och avlopp. Du kan även via denna e-tjänst rapportera översvämning eller upptäckt av stor vattenansamling.

Innan du rapporterar felet ska du kontrollera om problemet uppstått inne på fastigheten. Vid fel på vatten- och avloppsledningar inom tomten kontaktar du i första hand en VVS-firma. Upptäcker du fel utanför tomtgränsen rapporterar du detta genom e-tjänsten.

Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd.

Är du drabbad av en översvämning i din källare ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag för skadebesiktning och sanering. Om du har kommunalt vatten och avlopp ska du även rapportera översvämningen genom denna e-tjänst.

Om du upptäcker fel på vatten- och avloppsledningar i gatumark, till exempel en vattenläcka, en täppt rännstensbrunn eller ett brunnslock som kommit ur sitt läge rapporterar du detta genom e-tjänsten.

Om du vill anmäla via telefon ringer du till Oskarshamns kommuns Servicecenter under kontorstid, 010-35 60 000servicecenter@oskarshamn.se.

Övriga tider sker akut felanmälan till följande telefonnummer 0470-176 60.
Mer information
Här kan du läsa mer om vatten och avlopp.

När du gör en anmälan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem. 

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa