Felanmälan - Vatten, avlopp och översvämning

LÄS MER
!OBS! Akut felanmälan ska göras till följande telefonnummer 0470-176 60.

Ärenden som skickas in via e-tjänst hanteras vardagar mellan kl. 07:30-16:30

 

Här kan du, direkt via e-tjänsten, rapportera fel med kommunalt vatten och avlopp. Du kan även via denna e-tjänst rapportera översvämning eller upptäckt av stor vattenansamling.

Innan du rapporterar felet ska du kontrollera om problemet uppstått inne på fastigheten. Vid fel på vatten- och avloppsledningar inom tomten kontaktar du i första hand en VVS-firma. Upptäcker du fel utanför tomtgränsen rapporterar du detta genom e-tjänsten.

Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd.

Är du drabbad av en översvämning i din källare ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag för skadebesiktning och sanering. Om du har kommunalt vatten och avlopp ska du även rapportera översvämningen genom denna e-tjänst.

Om du upptäcker fel på vatten- och avloppsledningar i gatumark, till exempel en vattenläcka, en täppt rännstensbrunn eller ett brunnslock som kommit ur sitt läge rapporterar du detta genom e-tjänsten.

Om du vill anmäla via telefon ringer du till Oskarshamns kommuns Servicecenter under kontorstid, 010-35 60 000servicecenter@oskarshamn.se.

Övriga tider sker akut felanmälan till följande telefonnummer 0470-176 60.
Mer information
Här kan du läsa mer om vatten och avlopp.

När du gör en anmälan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem. 

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa