Förskola och grundskola - Inflyttning & ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om mottagande för ditt eller dina barn när man är folkbokförd i annan kommun än Oskarshamns kommun.

När placering i förskola, grundskola och fritidshem önskas i Oskarshamns kommun för barn och elev som är folkbokförda i annan kommun gäller följande:

Blanketten "Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun än Oskarshamn" ska fyllas i och skrivas under av samtliga vårdnadshavare.

Ansökan ska vara fullständig ifylld av vårdnadshavare för att kunna hanteras av bildningsförvaltningen.

Beslut skickas till vårdnadshavare efter hantering av ansökan av bildningsförvaltningen.

 

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om placering i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem i Oskarshamns kommun för barn och elev som är folkbokförda i annan kommun.