Skolskjuts - Växelvis

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.
Både du och ditt barn måste vara folkbokförda i Oskarshamns kommun. Har barnet växelvis boende måste du även ange den andre vårdnadshavarens personuppgifter för att kunna genomföra e-tjänsten.

Du behöver ha en giltig e-legitimation för att göra ansökan. Om du inte har någon e-legitimation skaffar du det hos din bank.

Beräknad handläggningstid för skolskjuts är 14 dagar.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa