Sophämtning

LÄS MER

Detta är länk till en extern webbplats. Genom att klicka på länken lämnar du Mina sidor.

Sophämtningen och avfallshanteringen sköts i Oskarshamns kommun av Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). KSRR är ett kommunalförbund som har hand om insamling, behandling och deponering av hushållsavfall inom kommunerna Kalmar, Oskarshamn, Mörbylånga, Nybro och Torsås.

På KSSR:s hemsida hittar du information om bland annat:

  • öppettider på återvinningscentraler
  • hur du hittar till närmaste återvinningscentral
  • taxor och avgifter för hushållsavfall
  • latrin och slam
  • göra uppehåll i sophämtningen

Mer information

www.ksrr.se