Gödsel - dispens hösten 2018

LÄS MER

Till följd av den varma och torra sommaren under 2018 finns det möjlighet för dig som driver lantbruksverksamhet med djurhållning, att ansöka om undantag gällande spridning av stallgödsel. Detta är aktuellt under november 2018 för åkermark inom känsliga områden

Ansök senast den 31 oktober. Bedömning görs från fall till fall om undantag från 25 § SJVFS 2004:62 kan tillåtas eller inte.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se
Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om lantbruk.