Sjukersättning personlig assistans - ansökan

LÄS MER

Här kan du som assistansanordnare träffa överenskommelse med Oskarshamns kommun om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukdom.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Mer information:
Här kan du läsa mer om personlig assistans