Radon - mätning

LÄS MER

Här kan du beställa radonmätning.

Villafastigheter byggda före 1981 och som ännu inte har mätts med spårfilms-metoden, erbjuds kostnadsfri radonmätning, om man är permanentboende privatperson i Oskarshamns kommun.

Övriga fastighetsägare har möjlighet att beställa mätpaket till självkostnadspris. Prisuppgift finns i blanketten.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om radon.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000