Borgerlig vigsel

LÄS MER

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Vigseln förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. Planerar ni att viga er borgerligt anmäler ni detta via denna e-tjänst.

Ni kan välja att viga er i Stadshuset eller på annan plats i kommunen som ni bestämmer med er vigselförrättare. Det kostar inget att viga sig borgerligt i Oskarshamns kommun.

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln. Hos Skatteverket kan ni också ansöka om att byta efternamn. Byte av efternamn kan ni ansöka antingen inför vigseln eller senare.

Intyg Hindersprövning och Intyg vigsel som ni får från Skatteverket, lämnas eller sänds i original till oss i god tid före vigseln

Vi meddelar Skatteverket att vigseln har skett. 

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Du hittar mer information under Borgerlig vigsel.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. dina personuppgifter från Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa