Borgerlig vigsel

LÄS MER

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Vigseln förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. Planerar ni att viga er borgerligt anmäler ni detta via denna e-tjänst.

Ni kan välja att viga er i Stadshuset eller på annan plats i kommunen som ni bestämmer med er vigselförrättare. Det kostar inget att viga sig borgerligt i Oskarshamns kommun.

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln. Hos Skatteverket kan ni också ansöka om att byta efternamn. Byte av efternamn kan ni ansöka antingen inför vigseln eller senare.

Intyg Hindersprövning och Intyg vigsel som ni får från Skatteverket, lämnas eller sänds i original till oss i god tid före vigseln

Vi meddelar Skatteverket att vigseln har skett. 

Mer information:
Du hittar mer information under Borgerlig vigsel.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa