Lovomsorg fritidshem - ansökan

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats på fritidshem på lov- och studiedagar, för ditt barn.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om lovomsorg fritidshem.