Lovomsorg fritidshem - ansökan

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om plats på fritidshem på lov- och studiedagar, för ditt barn.

Mer information:
Här kan du läsa mer om lovomsorg fritidshem.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000