Kemisk bekämpning - tillstånd

LÄS MER

Här hittar du som yrkesmässigt behöver använda bekämpningsmedel ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning.

Här finns även ansökningsblanketten för dig som yrkesmässigt behöver använda bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om lantbruk.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000