Cistern - ta ur bruk

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller företag anmäla att cistern för förvaring av farlig vätska tas ur bruk.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om cisterner.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000