Uppgifter om säkerhetsorganisation vid konserter och andra arrangemang

LÄS MER

Här kan du fylla i uppgifter om säkerhetsorganisation vid konserter och andra arrangemang.

Ska brandfarliga- och explosiva varor hanteras ska tillstånd till detta sökas hos Räddningstjänsten för brandfarliga varor (ex gasol) och hos Polisen för explosiva varor (ex pyrotekniska varor). 

Ansökan om tillstånd för hantering och förvaring av brandfarliga varor.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Räddningstjänsten, 0491–880 00, raddningstjansten@oskarshamn.se

Mer information:
För mer information om vad som gäller för hantering av brandfarliga och explosiva varor gå in på www.msb.se.