Tillfällig övernattning

LÄS MER

Här kan du som ska övernatta i en lokal som i vanliga fall används för annan verksamhet, som en idrottshall, skicka in din anmälan.

Läs igenom regler vid tillfällig övernattning innan du skickar in din anmälan.

Anmälan ska vara inskickad till Räddningstjänsten innan övernattningen äger rum.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Räddningstjänsten, 0491–880 00, raddningstjansten@oskarshamn.se