Intresseförfrågan Vägknuten 2.0

LÄS MER

Genom att delta i projektet Vägknuten 2.0 kan du som är i yrkesverksam ålder från 18 år få stöd och hjälp till ökad egen försörjning samt ökad livskvalitet genom individuell handledning.

Projektet bedrivs i samverkan mellan kommunerna i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget i Kalmar län

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Mer information om projektet hittar du på Oskarshamns kommuns hemsida.