Explosiva varor

LÄS MER

Här kan du som ska hantera explosiva varor ansöka om tillstånd.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Räddningstjänsten, 0491–880 00, raddningstjansten@oskarshamn.se

Mer information:
För mer information om hantering av explosiva varor gå in på www.msb.se