Beställning av utstakning

LÄS MER

Här kan du som fått bygglov beställa utstakning, säkerställa att huset placeras på rätt ställe.

Utstakning av hus kan krävas vid ett bygglov.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se
Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om mättjänster.