Krossnings- och sorteringsverk

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare anmäla om anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om kross- och sorteringsverk.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000