Störning - anmälan

LÄS MER

Här kan du skicka in din anmälan om exempelvis störande buller eller lukt, störande eldning utomhus, nedskräpning, otillåtet byggande, otillfredsställande temperatur/ventilation i lägenhet med mera.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om anmälan av klagomål.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000