Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

LÄS MER

Här kan du som ska starta en verksamhet som har hygienisk behandling eller solarier skicka in din anmälan.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se
Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om anmälningspliktiga hygieniska varksamheter.