Solarieverksamhet - upphörande, övertagande

LÄS MER

Här kan du som verksamhetsutövare anmäla om upphörande eller övertagande av solarieverksamhet

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se
Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om anmälningspliktiga hygieniska verksamheter.