Trafikanordningsplan vid vägarbete

LÄS MER

Här kan du som ska utföra vägarbete ansöka om en trafikanordningsplan.

Om en gata behöver stängas av helt eller delvis för trafik i samband med grävningsarbete, trädfällning eller tillfälligt arrangemang ska det beviljas av kommunen.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Mer information:
Här kan du läsa mer om trafikanordningsplan.