Grävtillstånd för ledningar i kommunal mark

LÄS MER

Här kan du som ska utföra schaktarbete, där en gata helt eller delvis behöver stängas av, på kommunal mark ansöka om tillstånd.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa om vad som gäller vid grävning i kommunens mark.