Tomtkö

LÄS MER

Här kan du anmäla dig till tomtkön.

Du som har fyllt 18 år har rätt att anmäla dig till Oskarshamns kommuns tomtkö. Anmälan till tomtkön förutsätter att anmälaren själv avser att bebo den upplåtna tomten. För att ställa dig i kommunens tomtkö ska du skicka in den här anmälningsblanketten och betala en avgift. Du är placerad i kön när avgiften är betald och registrerad hos kommunen. 

Det kostar 300 kr per kalenderår att stå i tomtkö. Inbetalningsdatum avgör din plats i kön.  Avgiften ska betalas till kommunens plusgirokonto 3 21 46-3. Inbetalningen ska märkas med referensnummer 430001, TOMTKÖ samt namn på den som anmält sig.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Mer information:
Här kan du läsa mer om villatomter och regler för tomtkö.