Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - ansökan

LÄS MER

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du fylla i en så kallad servisanmälan.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om vatten och avlopp