Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du fylla i en så kallad servisanmälan.

Mer information:
Här kan du läsa mer om vatten och avlopp

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa