Lägenhetsregister - uppdatering (flerbostadshus/specialbostäder)

LÄS MER

Här kan du som ägare av flerbostadshus eller specialbostäder med mer än en lägenhet lämna uppgifter för uppdatering av lägenhetsregistret.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om adress- och fastighetsinformation.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000