Egensotning

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare ansöka om dispens för att själv sköta sotningen av fastigheten.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Räddningstjänsten, 0491–880 00, raddningstjansten@oskarshamn.se