Brandskyddsarbete - skriftlig redogörelse

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare göra en skriftlig redogörelse för systematiskt brandskyddsarbete.

Den här blanketter gäller redogörelse för brandskydd av fastighet/anläggningen. Glöm inte att komplettera med bilagor för varje verksamhet som bedrivs i fastigheten och som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse.

Mer information:
Mer information om brandskydd i byggnader och anläggningar hittar du på www.msb.se