Hygien - bassängbad

LÄS MER

Här kan du som ska starta en verksamhet som har bassängbad skicka in din anmälan.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se
Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Bassängbad avser alla typer av badanläggningar, t.ex. bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor, etc (både inomhus och utomhus). Med bassängbad menar vi en anordning som fylls med vatten och som människor får vistas i. Gäller även tillfälliga bassänger, både inomhus och utomhus.