Värmepump - granneintyg

LÄS MER

Här hittar du som ska anlägga värmepump blankett för granneintyg.

Om du vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme måste du göra en anmälan om installationen.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
sbk@oskarshamn.se
Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om värmepumpar.