Brandfarliga varor - tillstånd hantering

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Räddningstjänsten, 0491–880 00, raddningstjansten@oskarshamn.se

Mer information:
Mer information om brandskydd i byggnader och anläggningar hittar du på www.msb.se