LSS - återtagande av sökt insats

LÄS MER

Här kan du som brukare återta sökt insats enligt LSS.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om stöd till personer med funktionsnedsättning.