LSS - återtagande av sökt insats

LÄS MER

Här kan du som brukare återta sökt insats enligt LSS.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Mer information:
Här kan du läsa mer om stöd till personer med funktionsnedsättning.