LSS - insatser enligt 9 §

LÄS MER

Här kan du som brukare eller närstående ansöka om insatser enligt 9 § LSS.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000

Mer information:
Här kan du läsa mer om stöd till personer med funktionsnedsättning.