LSS - insatser enligt 9 §

LÄS MER

Här kan du som brukare eller närstående ansöka om insatser enligt 9 § LSS.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om stöd till personer med funktionsnedsättning.