Återtagande av sökt insats enligt socialtjänstlagen

LÄS MER

Här kan du som brukare återta sökt insats enligt socialtjänstlagen.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
www.oskarshamn.se/stod-omsorg-vard