Särskilt boende - ansökan

LÄS MER

Här kan du som brukare eller närstående ansöka om särskilt boende.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer inforrmation:
Här kan du läsa mer om särskilt boende.