Jämkning av hyreskostnad - ansökan

LÄS MER

Här kan du som ska flytta till särskilt boende ansöka om jämkning av dubbla hyreskostnader.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om ekonomiskt stöd och avgifter