Bistånd enligt socialtjänstlagen - inkomst- och utgiftsuppgifter 

LÄS MER

Här kan du som brukare lämna in inkomst- och utgiftsuppgifter gällande ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om ekonomiskt stöd och avgifter.