Barn - Orosanmälan

LÄS MER

Här kan du som privatperson anmäla misstankar om att barn far illa, en orosanmälan, till Socialtjänsten. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar Socialtjänsten.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om hur du ska göra om du misstänker att någon far illa.