Greta och Henrich Erlandssons minnesfond/stiftelse - Ansökan om medel

LÄS MER

Detta är en donationsfond som administreras av annan (än Oskarshamns kommun) och går att sökas av bosatta i Oskarshamns kommun.

Ansökan om medel ur fonden ska lämnas in senast den 15 april.

Mottagare:
Swedbank AB
Att: Lena Karlsson
Box 105
572 23 Oskarshamn

Mer information:
Mer information om fonden och vilka regler som gäller hittar du på Oskarshamns kommuns hemsida.