Sven och Karin Bergs minnesfond - Ansökan om medel

LÄS MER

Detta är en donationsfond som administreras av annan (än Oskarshamns kommun) och går att sökas av födda eller bosatta i Misterhults församling (Oskarshamns kommun).

Ansökan om utdelning från donationen ska lämnas in senast den 30 september.

Det är viktigt att personbevis bifogas ansökan. Personbeviset ska visa att man är född i Misterhults församling, eller har varit skriven där i tre år. Saknas personbeviset kommer ansökan inte att behandlas. Endast komplett ansökan behandlas och ingen påminnelse görs.

Utbetalning sker genom Swedbank som gör en kontoinsättning på mottagarens konto. Om du inte har ett konto hos Swedbank måste du meddela Swedbank vilket konto som du vill ha pengarna insatta på. Då måste mottagaren i god tid innan utbetalningen gå till ett Swedbankkontor och lämna sina kontouppgifter till deras register för SUS-betalningar. Ta med legitimation.

Mottagare:
Oskarshamns kommun
Direktionen för fonden Sven och Karin Bergs minne
c/o Pasquale Razzano
Box 706
572 28 Oskarshamn

Mer information:
Mer information om fonden och vilka regler som gäller hittar du på Oskarshamns kommuns webbplats.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000