Gösta och Karin Hedströms donation - Ansökan om medel

LÄS MER

Oskarshamns kommun har genom testamente mottagit en gåva av Gösta och Karin Hedström. Enligt testamentet ska gåvan användas för "vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhults boende". Gåvan ska inte användas för ändamål som ingår i kommunens budgeterade ordinarie verksamhet. Ansökan om utdelning från donationen ska lämnas in senast den 31 augusti.

Mer information:
Mer information om donationen hittar du på Oskarshamns kommuns webbplats.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000