Fonder - Kommunalt förvaltade medel

LÄS MER

Oskarshamns kommun förvaltar ett antal donationsfonder och stiftelser:

  • Oskarshamns kommuns Omsorgssamfond

  • Ebba och Einar Nilssons Minnesfond

  • S J Robacks Donationsfond

Ansökan ska lämnas in senast den 15 april.

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Mer information om fonderna och vilka regler som gäller hittar du på Oskarshamns kommuns hemsida.