Fonder - Kommunalt förvaltade medel

LÄS MER

Oskarshamns kommun förvaltar ett antal donationer och stiftelser:

  • Oskarshamns kommuns Omsorgssamfond

  • Ebba och Einar Nilssons Minnesfond

  • S J Robacks Donationsfond

  • Greta och Henrich Erlandssons minnesfond/stiftelse

Ansökan ska lämnas in senast den 15 april.

Mer information:
Mer information om stiftelserna och vilka regler som gäller hittar du på Oskarshamns kommuns webbplats.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000