Synpunkter

LÄS MER

Lämna dina synpunkter

Synpunkter i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör.

Synpunkter och felanmälan räknas som allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av din synpunkt eller felanmälan, om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas enligt lag.

Den som loggar in och lämnar synpunkter och klagomål får inom kort en bekräftelse på att ärendet har mottagits.

För den som inte loggar in eller väljer att vara anonym är det begränsat för oss att ge återkoppling.