Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Här kan du som är rörelsehindrad ansöka om parkeringstillstånd.

Mer information:
Här kan du läsa mer om trafik och parkering.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000