Färdtjänst

LÄS MER

Här kan du som har behov av färdtjänst göra din ansökan.

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Landstinget i Kalmar län ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga kommuner i Kalmar län.