Förening - bidrag kulturföreningar (redovisning projekt- och arrangemangsbidrag)

LÄS MER

Här kan du som förening fylla i redovisningsblankett för genomfört projekt eller arrangemang.

Redovisningen ska lämnas in till Kulturkontoret senast 1 månad efter att projektet eller arrangemanget har genomförts.

Mottagare:
Bildningsförvaltningen
Kulturkontoret
Box 705
572 28 Oskarshamn

Mer information:
Här kan du läsa mer om kulturföreningsbidrag.

Oskarshamns kommun Servicecenter
servicecenter@oskarshamn.se
010-35 60 000