Förening - bidrag kulturföreningar (redovisning projekt- och arrangemangsbidrag)

LÄS MER

Här kan du som förening fylla i redovisningsblankett för genomfört projekt eller arrangemang.

Redovisningen ska lämnas in till Kulturkontoret senast 1 månad efter att projektet eller arrangemanget har genomförts.

Mottagare:
Bildningsförvaltningen
Kulturkontoret
Box 705
572 28 Oskarshamn

Kontakt: 
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om kulturföreningsbidrag.