Förening - registrera eller ändra föreningsuppgifter

LÄS MER

Här kan du som förening registrera eller ändra dina uppgifter.

Mottagare:
För fritidsföreningar:
Oskarshamns kommun
Fritidskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn

För kulturföreningar:
Oskarshamns kommun
Kulturkontoret
Box 705
572 28 Oskarshamn

Kontakt:
Vid frågor kontakta Servicecenter, 0491-880 00.

Mer information:
Här kan du läsa mer om föreningsbidrag.